Ultrastructural characteristics of rat hepatic oval cells and their intercellular contacts in the model of biliary fibrosis: new insights into experimental liver fibrogenesis.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Gastroenterology Research and Practice (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1687-6121
EISSN
1687-630X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
Article ID 2721547, 9 pp
Numer tomu
brak
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000058339
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych