Constitutive Activation of Ras and Inactivation of Ink4a/Arf Allele Induce a Fully Penetrant B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Phenotype in Mice
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
BLOOD (50pkt w roku publikacji)
ISSN
0006-4971
EISSN
1528-0020
Wydawca
AMER SOC HEMATOLOGY
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
S1
Strony od-do
1222
Numer tomu
130
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
59th Annual Meeting American Society of Hematology (ASH)
Początek konferencji
2017-12-09
Koniec konferencji
2017-12-12
Lokalizacja konferencji
Atlanta
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-12-07
Cechy publikacji
others citable
inne o charakterze cytowalnym
Inne
System-identifier
PX-5a325778d5de3d769307233e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych