The effects of statins on the mevalonic acid pathway in recombinant yeast strains expressing human HMG-CoA reductase
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
BMC BIOTECHNOLOGY
ISSN
EISSN
1472-6750
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
1-11
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,4
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
-i5-FN-8252abbe-e3e9-405c-9a44-d765be8c6ce0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych