Expression of pre-selected TMEMs with predicted ER localization as potential classifiers of ccRCC tumors.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BMC CANCER
ISSN
1471-2407
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
art. 518
Strony od-do
s. 1-18
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Carcinoma, renal cell
Gene expression
Computational biology
pl
Rak nerkowokomórkowy
Ekspresja genu
Biologia obliczeniowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000092996
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych