Flutamide induces alterations in the cell-cell junction ultrastructure and reduces the expression of Cx43 at the blood-testis barrier with no disturbance in the rat seminiferous tubule morphology
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Reproductive Biology and Endocrinology
ISSN
EISSN
1477-7827
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
14
Strony od-do
1-13
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EN
flutamide
Cx43
basal ectoplasmic specialization
testis
rat
ultrastructure
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
40448
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych