Evaluation of the possibilities of water and sewage sludge disposal
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Environmental Engineering V : proceedings of the Fifth National Congress of Environmental Engineering, Lublin, Poland, 29 May – 1 June, 2016
Data publikacji
2017
ISBN
978-1-138-03163-0
Wydawca
CRC Press / Balkema
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Evaluation of the possibilities of water and sewage sludge disposal
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
123-130
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Fifth National Congress of Environmental Engineering
Początek konferencji
2016-05-29
Koniec konferencji
2016-06-01
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-64023
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych