Dessine et grave... : francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika "Wędrowiec" (część I)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Toruńskie Studia Bibliologiczne
ISSN
2080-1807
EISSN
2392-1633
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
9-36
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000031510
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych