Możliwości rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Ekologiczna
ISSN
2081-139X
EISSN
2392-0629
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
62--67
Numer tomu
44
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
renewable energy sources
heat pumps
Act on Renewable Energy Sources
PL
odnawialne źródła energii
pompy ciepła
ustawa OZE
Streszczenia
Język
EN
Treść
Heat pump market in Poland is one of the most dynamically developing branches of renewable energy sources (RES). Installations using different types of low-temperature heat pumps are becoming more and more popular especially among owners of detached houses. The article presents the characteristics of the heat pump market in Poland in recent years. Most important changes introduced on 20 February 2015 in the Act on Renewable Energy Sources (Journal of Laws 2015 pos. 478), were discussed. Also future prospects associated with increased use of heat pumps installations in the face of new regulations were analyzed.
Język
PL
Treść
Rynek pomp ciepła w Polsce stanowi jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi odnawialnych źródeł energii (OZE). Instalacje niskotemperaturowe wykorzystujące różne typy pomp ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem szczególnie wśród właścicieli domów jednorodzinnych. W artykule przedstawiono charakterystykę rynku pomp ciepła w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, zaprezentowano najważniejsze zmiany jakie wniosła ze sobą przyjęta 20 lutego 2015 roku ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) oraz omówiono dalsze perspektywy związane ze wzrostem wykorzystania pomp ciepła w obliczu nowych regulacji prawnych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:093516
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych