BADANIA LABORATORYJNE NAD MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁSPALANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z WYBRANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (Politechnika Koszalińska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Ekologiczna
ISSN
2081-139X
EISSN
2392-0629
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE)
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
-
Strony od-do
35-44
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
osady ściekowe
odpady gumowe
termiczne przekształcanie
Streszczenia
Język
pl
Treść
W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością współspalania osadów ściekowych z odpadami gumowymi, jako możliwość termicznego przekształcania zarówno osadów ściekowych, jak i badanych odpadów. Badaniom tym poddano komunalne osady ściekowe, pobrane z Oczyszczalni Ścieków w Tychowie oraz zużyte opony rowerowe. Dodatkowo, określone wyniki porównano z wynikami badań współspalania analizowanych osadów ściekowych w mieszance z miałem węglowych, jako paliwem klasycznym. Wstępnym etapem badań było wykonanie analizy technicznej materiałów użytych do badań. W dalszej części pracy, przedstawiono i poddano ocenie wyniki analizy strumienia gazów spalinowych, powstających w wyniku procesu współspalania badanych odpadów i osadów ściekowych. Mierzonymi parametrami były: cSO2 – stężenie tlenku siarki(IV), cNOx – stężenie tlenków azotu. W badaniach procesu spalania mieszanek użytych do badań, jako zmienne parametry niezależne przyjęto: udział masowy osadów ściekowych w mieszance paliwowej, temperaturę w strefie spalania pieca oraz współczynnik nadmiaru powietrza. Ostateczna analiza właściwości energetycznych mieszanek paliwowych oraz wyników badań warunków spalania tych mieszanek wykazała, że maksymalna wartość udziału osadów nie powinna przekraczać 10%. Wzrost temperatury spalania, znacznie pogarsza jakość termicznego przekształcania analizowanych osadów ściekowych, zwiększając emisje tlenku siarki(IV) a także, w dużo większym stopniu, tlenków azotu NOx. Wzrost zawartości tlenu wraz z powietrzem dostarczanym do komory spalania, był przyczyną zwiększenia emisji tlenków azotu, przy nieznacznych zmianach stężenia ditlenku siarki.
Cechy publikacji
Inżynieria środowiska
Kształtowanie środowiska
Environmental engineering
Environmental planning
discipline:Inżynieria środowiska
discipline:Environmental engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:769747
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych