Rzadkie choroby układu krążenia w kontekście opieki profilaktycznej nad pracownikiem.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
847-856
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
pracownik
diagnostyka
układ krążenia
opieka profilaktyczna nad pracownikami
choroby układu krążenia
praca zawodowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy obserwuje się korzystną tendencję zmniejszania chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia. Nadal jednak są one jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych w populacji polskiej i europejskiej. Nie tylko bowiem stanowią przyczynę blisko połowy zgonów (w tym przedwczesnych), ale wpływają także na jakość życia pod względem zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym poprzez ograniczanie możliwości podjęcia i/lub kontynuowania pracy zawodowej. Choroby układu krążenia coraz częściej dotyczą osób młodych i aktywnych zawodowo, których aktywność zawodowa, organizacja pracy oraz narażenie na szkodliwe i uciążliwe warunki środowiska pracy mogą z kolei istotnie wpływać na rozwój i przebieg chorób układu krążenia. Celem pracy jest prezentacja opublikowanych danych dotyczących związku rzadszych chorób i patologii układu krążenia z pracą zawodową, a także tych chorób i patologii, których związek z wykonywanym zawodem nie został udokumentowany w sposób pewny, ale które mogą mieć znaczenie w ochronie zdrowia osób pracujących. Omówiono m.in. kardiomiopatię tako-tsubo, tętniaka aorty, rozwarstwienie aorty, tamponadę osierdzia, zespół Brugadów i nagłą śmierć sercową. Oprócz tego w artykule zasygnalizowano nowe zagadnienia, pojawiające się wraz z rozwojem nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych w kardiologii, takie jak postępowanie z osobami z wszczepionym kardiostymulatorem oraz użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Powyższe zagadnienia zostały przedstawione w kontekście ich związku z pracą zawodową pacjentów, z uwzględnieniem możliwych do podjęcia działań w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikiem.
Język
EN
Treść
In Poland like in other European countries a favorable trend towards reducing morbidity and mortality from cardiovascular disease has been observed. Nevertheless they are still one of the most important health problems in the population, responsible for nearly half of all deaths, including premature deaths. They also affect the quality of life in terms of health and socio-economic development, limiting the possibility of taking and/or continuing employment. Nowadays, cardiovascular diseases have become more common among young, professionally active people. Their professional activity, work organization and exposure to a broad range of occupational factors and environmental conditions may significantly influence the development and course of the cardiovascular disease. The aim of the study was to present the relationship between occupation and some rarer diseases and cardiovascular pathologies, as well as those in which this relationship has not as yet been fully evidenced, however, they may play an important role in workers?? health care. In this paper tako-tsubo cardiomyopathy, aortic aneurysm, aortic dissection, pericardial tamponade, Brugada syndrome and sudden cardiac death are discussed. In addition, the authors indicate new issues emerging along with the development of modern diagnostic and therapeutic techniques in cardiology, such as the care of patients with implanted pace-maker and the use of automated external defibrillators. These issues are presented in the context of their relationship with the occupation, taking into account the activities possibly to be undertaken under preventive care programs.
Inne
System-identifier
100 329 211
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych