Interdisciplinary analysis of video material in identification of the living person suspected of child sexual abuse
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dubaj 19 - 21 January, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Interdisciplinary analysis of video material in identification of the living person suspected of child sexual abuse
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine
Początek konferencji
2015-01-19
Koniec konferencji
2015-01-21
Lokalizacja konferencji
Dubaj
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
n26086
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych