T4 phage and its head surface proteins do not stimulate inflammatory mediator production
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
PLoS One
ISSN
EISSN
1932-6203
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
nr 8
Strony od-do
1-13
Numer tomu
vol. 8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
immunologia
bakteriofagi
analiza statystyczna
test nieparametryczny
bioinformatyka
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000188244
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych