Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej Cz. I. MECHANIZM PALENIA POLIMERÓW, METODY BADANIA PALNOŚCI ORAZ MODYFIKACJE FIZYCZNE POLISTYRENU
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Polimery
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
181-187
Numer tomu
58
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
additive flame retardants
combustion mechanism
flammability test methods
oxygen index
polystyrene
reactive flame retardants
reduction of polystyrene flammability
PL
polistyren
antypireny addytywne
antypireny reaktywne
mechanizm spalania
uniepalnianie polistyrenu
metody badań palności
indeks tlenowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper is a literature review of the methods of polystyrene (PS) modification to increase its fire resistance. Various types of flame retardants are presented, with a focus on reactive flame retardants incorporated into the PS chain structure. In the industrial practice additive flame retardants are used to reduce the polystyrene flammability. Also, the main area of attention in the literature is physical modification. There are a few papers concerning the use of chemical modification, which can offer an interesting alternative. The problem of PS flame resistance is still present because of the necessity to phase out commonly used additive flame retardants according to European Community legislation. In the paper, combustion mechanism of polymers including thermal degradation of PS is discussed. The flammability test methods are described and the modifications of polystyrene with additive flame retardants are presented.
Język
PL
Treść
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący metod modyfikacji polistyrenu (PS) w celu zwiększenia jego odporności na palenie. Przedstawiono różne rodzaje środków uniepalniających (antypirenów), koncentrując się głównie na antypirenach reaktywnych, czyli wbudowanych w strukturę łańcucha PS. W praktyce przemysłowej w celu ograniczenia palności polistyrenu stosuje się antypireny addytywne. W literaturze również główną uwagę poświęca się modyfikacji fizycznej. Stosunkowo niewiele można znaleźć prac opisujących zastosowania modyfikacji chemicznej, która może stanowić interesującą alternatywę. Problem uniepalnienia PS pozostaje aktualny z uwagi na konieczność wycofywania powszechnie stosowanych antypirenów addytywnych, wynikającego z prawodawstwa Unii Europejskiej. W artykule omówiono mechanizm palenia polimerów, w tym degradację termiczną PS. Omówiono metody badania palności oraz przedstawiono modyfikacje polistyrenu antypirenami addytywnymi.
Inne
System-identifier
0192400098028
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych