Comparison of structural, mechanical and corrosion properties of graphene/TiO2 hybrid systems formed on Ti-Al-V alloys in biomedical applications
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
58th Annual Technical Conference Proceedings : April 25–30, 2015, Santa Clara, CA, USA
Data publikacji
2015
ISBN
9781878068354
Wydawca
Society of Vacuum Coaters
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Comparison of structural, mechanical and corrosion properties of graphene/TiO2 hybrid systems formed on Ti-Al-V alloys in biomedical applications
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
492-500
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
pol
właściwości strukturalne
właściwości korozyjne
cienkowarstwowa struktura hybrydowa
grafen
dwutlenek tytanu
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TechCon 2015
Nazwa konferencji
58th Annual Technical Conference
Początek konferencji
2015-04-25
Koniec konferencji
2015-04-30
Lokalizacja konferencji
Santa Clara, CA
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000203295
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych