Determination of Optimal Geometric Parameters of the Windshield Device Limiting the Spray Drift by Wind in Herbicides Spraying
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
ru
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
79-89
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
kropla, przepływ, prędkość , ruch, trajektoria, znoszenie, urządzenie wiatrochronne
en
drop, flow, speed, movement, trajectory, drift, windshield device
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było określenie optymalnych geometrycznych parametrów wiatrochronnego urządzenia ograniczającego znoszenie preparatu przez wiatr przy oprysku herbicydami. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metod planowania eksperymentów i statystycznych metod przetwarzania uzyskanych wyników. Rezultatem badań było uzyskanie parametrów konstrukcyjnych wiatrochronu wykonanego w kształcie kraty żaluzjowej z prostokątnymi płytami. Stwierdzono, że urządzenie to, może być stosowane przy prędkości wiatru przewyższającej dopuszczalne wielkości agrotechniczne. Wyniki badań znajdą zastosowanie w pracach nad urządzeniami do ochrony przed wiatrem przy precyzyjnym podawaniu herbicydów
Język
en
Treść
The objective of the paper is to determine the optimal geometric parameters of the windshield device limiting the spray drift by wind in herbicides spraying. Tests were carried out with the use of the planning methods of experiments and statistical methods of processing of the obtained results. The result of the research consisted in obtaining structural parameters of the windshield made in the shape of gratings with rectangular boards. It was found out that this device may be used at the wind speed exceeding agrotechnological sizes. The research results will be used in the work on devices protecting against wind at a precise herbicides spraying.
Inne
System-identifier
UR9c3d734e6a704725956fd36684f1c127
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych