Clients' Preferences and Development of Organic Food Distribution Channels
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
119-125
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
preferencje, klient, kanał , dystrybucja, ekologia
en
preferences, client, channel, distribution, ecology
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było poznanie preferencji konsumentów z terenu województwa małopolskiego jako podstawowego czynnika rozwoju i funkcjonowania kanałów dystrybucji produktów ekologicznych. Obserwujemy szybki rozwój rynku produktów ekologicznych, jak też rosnące wymagania społeczeństwa co do jakości i formy sprzedaży. Coraz częściej konsumenci zwracają uwagę na źródło pochodzenia towaru oraz postać w jaki produkt jest im proponowany. Prowadzenie takich badań i analiz jest cennym źródłem informacji dla producentów rolnych pod kątem ukierunkowania produkcji oraz doboru odpowiednich form sprzedaży. Ułatwi to również rozwój istniejących już kanałów dystrybucji oraz łatwiejsze tworzenie nowych. Wyniki badań wskazują na fakt, że konsumenci zainteresowani są zakupem produktów w małych opakowaniach lub luzem, a kwoty jakie wydają na produkty ekologiczne nie przekraczają 400 PLN w skali miesiąca
Język
en
Treść
The objective of the paper was to know preferences of consumers from Małopolskie Voivodeship as a fundamental factor of growth and functioning of distribution channels of organic products. A fast development of the organic products market as well as growing requirements of the society with regard to the quality of sale and form are observed. More and more often consumers pay attention to the source of goods and the form in which the product is offered to them. Research and analyses are a precious source of information for agricultural producers on account of production orientation and the form of sale. It will also facilitate development of existing distribution channels and formation of new ones. Research results indicate that consumers are interested in the purchase of products in small packaging or loose. Sums which they spend on organic food do not exceed PLN 400 per a month
Inne
System-identifier
UR88312ca6bad940e189875b328d3f0ff3
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych