Laccase concentration by foam fractionation of Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus culture supernatants
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (Politechnika Łódzka)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-6425
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
455-464
Numer tomu
38
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
EN
CTAB
foam fractionation
Laccase
Polysorbate 80
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Foam fractionation process for concentration of laccases from two Basidiomycete strains under different process conditions was investigated. Culture supernatants of Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus containing active laccase were used with and without surfactant additives. Two surfactants: cationic cetrimonium bromide (CTAB) and non-ionic Polysorbate 80 were applied in the range from 0.2 mM to 1.5 mM. The pH levels ranging from 3 to 10 were examined with particular attention to pH=4, which is close to the pI of the enzymes. Results show that the source of the enzyme is significant in terms of partitioning efficiency in a foam fractionation process. Laccase from Cerrena unicolor showed the best activity partitioning coefficients between foamate and retentate of almost 200 with yields reaching 50% for pH 7.5 and concentration of CTAB cCTAB = 0.5 mM, whereas laccase from Pleurotus sapidus showed partitioning coefficients of up to 8 with 25% yield for pH 4 and cCTAB = 0.5 mM.
Inne
System-identifier
106155
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych