The use of mosses in biomonitoring of selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S
ISSN
1898-6196
EISSN
Wydawca
SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
201–218
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
air pollutions; biomonitoring; heavy metals; mosses; Poland; Svalbard
pl
biomonitoring; metale ciężkie; mchy; Polska; Svalbard
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
We have compared historical changes in concentrations of the heavy metals Mn, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb accumulated in samples from the Polish woodlands of Beskidy and Karkonosze (S, SE Poland) and the north-east regions of the country, versus the relatively little polluted areas of Spitsbergen of the Svalbard Archipelago. We have combined the results from literature with new results from 2014. The regions of Beskidy and Karkonosze were the most exposed to heavy metals deposition. However, from 1975 to 2014 there was a considerable decrease of concentrations of Cu, Zn, Cd and Pb at all Polish sites, clearly signifying improvement of environmental quality. For example, the average Cd concentration in mosses samples collected in Karkonosze decreased from 0.002 mg/g in 1975 to 0.0006 mg/g in 2014. It is interesting to observe relatively large concentrations of nickel in moss samples collected in 2014 in the Svalbard archipelago, in the vicinity of Longyearbyen (average 0.018 mg/g) which most likely originate from local mine waste piles.
Cechy publikacji
discipline:Chemia
discipline:Ekologia
discipline:Chemistry
discipline:Ecology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:630211
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych