Edukacyjno-terapeutyczne walory metody Bones for Life - zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku=Educational and therapeutic qualities of the Bones for Life method – Third Age University lectures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
25-31
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Metoda Feldenkraisa
Bones for Life
świadomość ciała
aktywność fi zyczna seniorów
nawyki ruchowe
en
Feldenkrais Method
Bones for Life
physical activity of the elderly
body awareness
motor habits
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zalety stosowania metody Bones for Life (BFL) w pracy z osobami w późnej dorosłości trudno byłoby przecenić. Metoda Bones for Life stanowi przykład współczesnej praktyki siebie, przykład odmiennej od proponowanej przez kulturę masową formy upodmiotowienia. BFL w sposób konsekwentny i filozoficznie pogłębiony odwołuje się do integralności sfery cielesnej i duchowej człowieka. Takie podejście do natury ludzkiej wyklucza instrumentalne traktowanie psychofizycznej jedności bytu ludzkiego. Na szczególną uwagę zasługuje etyczny aspekt metody, jakim jest niewątpliwie przenikanie się walorów terapeutycznych i edukacyjnych. Metoda BFL stanowi integralną część edukacji somatycznej – dyscypliny w Polsce nieomal nieznanej i jako taka przyczynia się do rozwoju człowieka bez względu na jego wiek. Wzrost zapotrzebowania na formy aktywności dostosowane do możliwości i wymagań seniorów sprawia, że warto otworzyć się na metody od lat znane i cenione na świecie.
Język
en
Treść
The advantages of the Bones for Life method (BFL) when working with the elderly cannot be overestimated. Bones for Life method may constitute an example of a modern practice of oneself, an example of empowerment which dif- fers from the one offered by mass culture. Thanks to its philosophical underpinnings and consistency the BFL method is holistic in its approach i.e. it addresses the physical as well as the spiritual aspect of human nature thus avoiding treating instrumentally the psycho-physical unity of human beings. What is also signifi cant in the BFL method is its ethical aspect as it combines therapeutic and educational qualities. Its constitutes an integral part of somatic educa- tion (a branch of knowledge still little known in Poland) and thus fosters personal development irrespective of the person’s age. Given the increase in demand for different forms of activity tailored for senior citizens perhaps we ought to take a closer look at methods well-known and practised elsewhere in the world.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
680367
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych