Przegląd badań nad wpływem aktywności fizycznej na stan psychiczny oraz somatyczny osób starszych=Review of research on the impact of physical activity on mental state of the elderly
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
42-51
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
aktywność fizyczna
osoby starsze
depresja
zdrowie
en
physical activity
elders
depression
health
Streszczenia
Język
pl
Treść
Intencją autorów przeprowadzonego przeglądu było znalezienie czynników korelujących ze stanem zdrowia psychicznego oraz fizycznego starszych osób, a także czynników, zachowań i aktywności, na które można mieć wpływ, które można potencjalnie modyfikować. Dokonano analizy wyników badań prowadzonych w wielu miejscach na ca- łym świecie wśród osób po 50. roku życia. Rezultaty tych badań wskazują na istotną rolę aktywności fizycznej w funkcjonowaniu starszych osób. Pokazują, jak oddziałuje ona na wykonywanie przez nie czynności życia codziennego, nastrój oraz stan zdrowia. Przedstawiając w pracy kolejne badania, uwzględniono wykorzystane w nich narzędzia diagnozy oraz prowadzone interwencje i ich efektywność.
Język
en
Treść
The aim of the review was to find the factors correlated to the state of mental and physical health of the elderly as well as the factors, behaviours and activities that can be influenced and potentially modified. We performed an analysis of results of research conducted in many places all across the world among the persons after the age of 50. The results of this research indicate a significant role of physical activity in functioning of the elderly. They show how it influences their performance of everyday activities, their mood and health. We discuss the research taking into account the diagnostic tools used, the interventions performed and their effectiveness.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:753335
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych