Growth and survival of probiotic lactic acid bacteria in the presence of heterocyclic aromatic amines
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (Politechnika Łódzka)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość
ISSN
1425-6959
EISSN
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGOW ŻYWNOŚCI
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
56-64
Numer tomu
94
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
probiotics
Lactobacillus
heterocyclic aromatic amines
pl
probiotyki
Lactobacillus
heterocykliczne aminy aromatyczne
Streszczenia
Język
en
Treść
Heterocyclic aromatic amines (HCAs) ingested with heat-processed meat can contribute to colon cancer development. Those compounds interact with human intestinal microbiota. Under the research study, the effect was analyzed of IQ, MeIQx, or PhIP amines (each of them at 5 and 25 µg/ml concentration rates) on the growth (24 h cultivation in MRS broth) and survival (incubation for max. 120 h in a phosphate buffer) of four probiotic strains of Lactobacillus. It was found that no concentration level of the HCAs analyzed impacted the growth of bacteria. A higher concentration level of IQ (25 µg/ml) decreased the survival of Lb. casei 0900 after a 24 h period of incubation. MeIQx and PhIP also decreased the survival of Lb. paracasei 0919 after a 24 h period of incubation. Totally, the count of living cells decreased from 109 cfu/ml to 108 cfu/ml. Three strains were absolutely resistant to PhIP during a 120 h period of incubation. The results obtained prove that the probiotic bacteria studied maintain their high viability in the presence of the amines tested and, probably, they can bind together with them in human colon and, then, the aggregated particles are removed from the human body.
Język
pl
Treść
Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) spożywane wraz z termicznie przetworzonym mięsem mogą przyczyniać się do rozwoju raka jelita grubego. W pracy badano wpływ amin IQ, MeIQx oraz PhIP (każda w stężeniu 5 i 25 µg/ml) na wzrost (24-godzinna hodowla w pożywce MRS) i przeżywalność (do 120 h inkubacji w buforze fosforanowym) czterech szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Zaobserwowano, że żadne z badanych stężeń HCA nie wpływało na wzrost bakterii. Wyższe stężenie IQ (25 µg/ml) obniżało żywotność szczepu Lb. casei 0900 od 24 h inkubacji. Aminy MeIQx i PhIP obniżały żywotność Lb. paracasei 0919 również od 24 h inkubacji. Generalnie liczba żywych komórek obniżyła się z 109 jtk/ml do 108 jtk/ml. Trzy szczepy były całkowicie oporne na obecność PhIP podczas 120 h inkubacji. Uzyskane rezultaty wskazują, że badane szczepy probiotyczne zachowują wysoką żywotność w obecności testowanych amin i prawdopodobnie mogą wiązać się z nimi w jelicie grubym, po czym te zagregowane cząstki usuwane są z organizmu.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
467855
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych