Wielofazowe stale TRIP na blachy walcowane dla przemysłu motoryzacyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
7
Strony od-do
298--301
Numer tomu
83
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
TRIP steel
strip rolling
TPN steel with nanoprecipitations of carbides
PL
stale TRIP
walcowanie taśm
stale TPN z nanowydzieleniami węglików
Streszczenia
Język
EN
Treść
Multiphase TRIP type steels represents one of the groups of Advanced High Strength Steels for the automotive industry. Microstructure consist of retained austenite in ferritic matrix with small areas of bainite and martensite. The most characteristic feature for this type of steel is the plasticity induced transformation of retain austenite. This type of phase transformation resulted in the high strain hardening of this steels. In the paper is presented the short revision of the multiphase steels, with the particular focus on the low alloy TRIP steel and perspectives for their further development.
Język
PL
Treść
Wielofazowe stale m.in. typu TRIP stanowią jedną z grup zaawansowanych stali wysokowytrzymałych przeznaczonych na blachy dla przemysłu motoryzacyjnego. Mikrostruktura stali TRIP zawiera austenit szczątkowy w osnowie ferrytycznej z niewielkimi obszarami bainitycznymi i martenzytycznymi. Cechą charakterystyczną tych stali jest przemiana metastabilnego austenitu szczątkowego w martenzyt podczas ich kształtowania na zimno. Przemiana ta powoduje silne umocnienie odkształceniowe. W pracy dokonano przeglądu stali dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niskostopowe stale typu TRIP oraz kierunki ich dalszego rozwoju.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099641
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych