Wpływ warunków odkształcenia na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
10
Strony od-do
439--441
Numer tomu
84
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Słowa kluczowe
EN
residual stresses
railway rail
straightening
PL
naprężenia własne
szyna kolejowa
prostowanie
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of 09G2S/C (according to GOST) steel. In the research torsion plastometer was used in the range of hot rolling temperature. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range.
Język
PL
Treść
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C (oznaczenie wg GOST) stosowanej do walcowania kształtowników przeznaczonych na rynek rosyjski. Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego w zakresie temperatur walcowania na gorąco. Wykazano istotny wpływ parametrów cieplno - mechanicznych odkształcenia na poziom naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109669
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych