Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
10
Strony od-do
442--444
Numer tomu
84
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Słowa kluczowe
EN
hot rolling
yield stress
plastometric torsion test
PL
naprężenie uplastyczniające
plastometryczny test skręcania
walcowanie na gorąco
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the paper is presented the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of C-Mn-Al-Si multiphase steel. The torsion plastometer was used in this research. It was proved significant effect of the parameters of thermo-mechanical deformation for obtained yield stress value in the range of hot rolling temperatures.
Język
PL
Treść
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego wielofazowej stali C-Mn-Al-Si. Badania wykonano przy użyciu plastomeru skrętnego. Wykazano istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na uzyskane wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109672
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych