Charakterystyka prototypowego stanowiska laboratoryjnego do badania topliwości popiołu metodą rurową
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
Sigma NOT
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
109-116
Numer tomu
92
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
wysokoczęstotliwościowe grzanie indukcyjne, określenie topliwości popiołów, metoda rurowa, chłodzenie wodą
en
high frequency induction heating, researching ash fusibility, tube method, water cooling, electric power quality
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca opisuje zaprojektowany i wykonany piec rurowy przeznaczony między innymi do określania temperatury topliwości popiołu zgodnie z normą PN-ISO-540:2001. Prototypowe stanowisko laboratoryjne daje możliwość cyfrowej obserwacji próbki w trakcie badania oraz posiada kilka programów sterowania temperaturą dzięki czemu możliwe jest dokładne ustalenie programu badań.
Język
en
Treść
Designed and manufactured tube furnace for determination of the melting temperature of ash acording to the ISO-540: 2001 standard was described in our paper. Construction of our prototype equipment allows for digital observation of the process. There are also some pre-defined temperature programs which are very usefull for determination of the optimal investigation parameters of the equipment (Characteristics of the prototype laboratory equipment for the investigation of the ash melting temperature in the tube furnace).
Inne
System-identifier
URf177f0f7f29940348536d0614ae4100d
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych