Analiza fotometryczna struktury wybranych rodzajów opakowań stosowanych w przemyśle przetwórczym i kosmetycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
119-122
Numer tomu
93
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
promieniowanie świetlne
opakowania,
spektrofotometr
przechowywanie
angielski
light radiation
packaging
spectrophotometer
storage
Streszczenia
Język
polski
Treść
Badania dotyczą wpływu stopnia tłumienia promieniowania świetlnego przez powierzchnię szklaną opakowania spożywczego. Badania zostały przeprowadzone dla źródeł świtała naturalnego i sztucznego, którego promieniowanie przenikało szkło kolorowane. Analizowane szkło w niewielkim stopniu przepuszcza całe spektrum światła widzialnego, szczególnie dotyczy to składowej widma światła fioletowej a jednocześnie przepuszcza pewną części promieniowania w zakresie podczerwieni
Język
angielski
Treść
The study deals with the effect of light radiation suppression on the glass surface of the food packaging. The research was conducted for natural and artificial light sources whose radiation penetrated colored glass. The analyzed glass transmits a small amount of visible light, especially the composition of the violet light spectrum, and at the same time transmits some of the infrared radiation. Photometric analysis was conducted of the structure of selected types of packaging used in the processing and cosmetic industries
Inne
System-identifier
PX-5a5f1275d5defae3633fbb5f
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych