Badanie topliwości popiołu metoda rurową jako przybliżona metoda określania składu biopaliw stałych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
Sigma NOT
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
207-210
Numer tomu
93
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
topliwość popiołu
metoda rurowa
skład biopaliw
en
ash fusibility
pipe method
composition of biofuels
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zaprezentowana praca przedstawia badanie topliwości popiołu metoda rurową jako przybliżona metoda określania składu biopaliw stałych. Analiza wyników potwierdza założoną tezę, że na podstawie badań topliwości popiołu można wnioskować o jakości i rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane biopaliwa stałe. Dokładność metody będzie wyższa w przypadku stworzenia odpowiednio dużej bazy czystych materiałów (wzorcowych) z jakich może być wykonywana biomasa.
Język
en
Treść
The presented paper presents the researching ash fusibility of the tubular method as an approximate method for determining the composition of solid biofuels. Analysis of the results confirms the hypothesis that, based on researching ash fusibility, it is possible to conclude on the quality and type of material from which solid biofuels were made. The accuracy of the method will be higher when creating a sufficiently large base of clean materials (benchmarks) from which biomass can be made.
Inne
System-identifier
UR4c9b3a8d715e4b419ee0f21ef0a56d08
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych