Naturalne pierwiastki promieniotwórcze w odpadach generowanych w trakcie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w północno-wschodniej Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma-NOT"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
1709--1711
Numer tomu
96
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Streszczenia
Język
EN
Treść
A total of 64 samples of drill cuttings, solid phase of waste drilling muds, waste proppants, fracking fluids and return fracking fluids were collected and studied for activity concns. of 40K , 238U, 226Ra, 210Pb, 228Ra and 228Th. The activity concns. of the radionuclides in solid samples varied up to 1100 Bq/kg, 393 Bq/kg, 415 Bq/kg, 391 Bq/kg, 516 Bq/kg and 515 Bq/kg, resp. and were generally at the level of their worldwide av. values in soil. In the waste proppants, the activity concns. of radionuclides from both U and Th series were significantly elevated (to several hundreds of Bq/ kg). The av. 226Ra and 228Ra activity concns. in return fracking fluids were at the level of their activity concns. observed in waste waters from coal and Cu mines in Poland. Addnl., a significant growth of activity concns. of the Ra isotopes after hydraulic fracturing process was obsd. in the case of return fracking fluids.
Język
PL
Treść
Dokonano oceny zagrożenia radiacyjnego wynikającego z prowadzonych prac poszukiwawczych gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych, przeprowadzając analizę zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (K-40, U-238, Ra-226, Pb-210, Ra-228 i Th-228) w próbkach fazy stałej zużytych płuczek wiertniczych, płynu szczelinującego, płynu zwrotnego powstałego po procesie szczelinowania, propantu zwrotnego oraz odpadów stałych wiertniczych (tzw. zwiercin) pobranych z odwiertów poszukiwawczych zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce (w pasie od Pomorza Gdańskiego po Mazowsze i Lubelszczyznę) w dwóch najbardziej perspektywicznych obszarach (basen bałtycki i basen lubelski).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:107813
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych