Technika MALDI: nowoczesna metoda analityczna
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologiczno-Chemiczny (Uniwersytet w Białymstoku)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przemysł Spożywczy
ISSN
0033-250X
EISSN
2449-996X
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
32-35
Numer tomu
69
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
Streszczenia
Język
polski
Treść
Spektrometria mas (MS) to technika polegająca na jonizacji cząsteczek lub atomów badanej substancji, ich precyzyjnym rozdzieleniu ze względu na wartość stosunku masy do ładunku jonu, a następnie zarejestrowaniu wyników w postaci tzw. widma masowego. Obecnie istnieje wiele wariantów tej techniki, a każdą z nich charakteryzuje inne zastosowanie. Przełomem w badaniach MS było opracowanie nowej techniki jonizacji - MALDI (laserowa jonizacja próbki wspomagana matrycą) w połączeniu z analizatorem czasu przelotu (TOF), co umożliwiło m.in. badanie substancji o dużych masach molowych. Co więcej, jest możliwy pomiar masy badanej substancji o wysokiej dokładności i czułości oraz lepszej rozdzielczości, rzędu od pikomola do femtomola. W artykule zaprezentowano najważniejsze aspekty techniki MALDI oraz pokazano jej zastosowanie w sektorze spożywczym. Omówiono też obserwowane kierunki rozwoju techniki MALDI jako podstawowego narzędzia badawczego w spektrometrii mas. Technika ta, dzięki wysokiej precyzji i nieinwazyjności, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach badawczych, m.in. w biochemii, biotechnologii, analizie polimerów czy żywności, a także w mikrobiologii, np. do identyfikacji drobnoustrojów. Dzięki spektrometrii mas połączonej z innymi nowoczesnymi technikami możliwa jest kompleksowa analiza, tj. pełna charakterystyka składu żywności będącej mieszaniną różnych związków. Stało się również możliwe wykonywanie badań w celu wykrycia zmian wywołanych przez procesy technologiczne, które są podstawowymi zagadnieniami nauk o żywności. TECHNIKA MALDI a innowacyjne rozwiązania analityczne Spektrometria mas z laserową jonizacją próbki, wspomagana matrycą z detektorem czasu przelotu (MALDI- -TOF), stanowi unikatową metodę detekcji badanych materiałów. Technika ta pozwala na otrzymanie widm masowych 200-1 000 000 Da (a nawet powyżej), dzięki czemu obecnie stała się niezastąpionym narzędziem analitycznym pozwalającym na pomiary mas cząst[...]
Cechy publikacji
publikacja naukowa oryginalna; publikacja popularnonaukowa
Inne
System-identifier
PX-56a7a3eb81064d8e0ab0032a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych