Badania procesu metalurgicznej syntezy stopów EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 pozyskiwanych wyłącznie z materiałów odpadowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
723--728
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Słowa kluczowe
EN
casting process
aluminum scrap
aluminum 6XXX series
PL
odlewanie
złomy aluminiowe
aluminium seria 6XXX
Streszczenia
Język
EN
Treść
Products made of aluminum in grade EN-AW 606 and EN-AW 6082 are currently produced with conventional method of extrusion process, which generates high manufacturing costs. Using the continuous casting technology make possible to decrease the price of products relative to the price of products made in extrusion process. In order to not significantly reduce the utility properties of alloy made in continuous casting process it is necessary to use special techniques and parameters of continuous casting process and modification of internal crystallite structure. Additionally, using the scrap materials to produce an alloys has an influence on decreasing a price of final products (relative to products made of aluminum ore), it has also impact on ecological aspect of manufacturing process. The paper presents preliminary research of metallurgical synthesis of selected aluminum scrap materials in order to achieve aluminum alloys in grade EN-AW 6060 and EN-AW 6082 with chemical composition in accordance with PN-EN 573-3 standard and possibility of selection of alloy chemical composition by using appropriate quantities and types of aluminum scrap. The article presents also research of mechanical and electrical properties of obtained materials.
Język
PL
Treść
Produkty finalne ze stopów aluminium w gat. EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 są obecnie wytwarzane metodą konwencjonalną, jako prasówka (wyroby wyciskane), generującą wysokie koszty produkcyjne. Zastosowanie technologii odlewania ciągłego umożliwia obniżenie cen wyrobów w stosunku do ceny wyrobów aktualnie produkowanych w procesie wyciskania, bez znaczącego obniżenia ich własności użytkowych. Aby to było możliwe konieczne jest stosowanie specjalnych technik i parametrów procesu odlewania ciągłego oraz modyfikacji struktury wewnętrznej krystalitu. Dodatkowo, stosowanie materiałów odpadowych do produkcji stopów korzystnie wpływa na obniżenie ceny wyrobu finalnego (w stosunku do wyrobów produkowanych z rudy) oraz na aspekt ekologiczny procesu produkcyjnego. W pracy przedstawiono wstępne badania nad syntezą metalurgiczną wyselekcjonowanych złomów w celu uzyskania stopów aluminium w gat. EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 o składzie normatywnym (zgodnym z PN-EN 573-3) oraz możliwością doboru składu chemicznego stopu za pomocą odpowiednich ilości i gatunków odpadów aluminiowych. Zaprezentowano również badania własności mechanicznych i elektrycznych uzyskanych odlewów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095379
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych