Badania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6XXX pozyskiwanych z materiałów odpadowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
779--784
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Słowa kluczowe
EN
continuous casting
aluminum
electromagnetic stirring
PL
aluminium
odlewanie ciągłe
mieszanie elektromagnetyczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Mechanical properties of products made from aluminum alloys depends both on the grade of aluminum alloy (which it is directly connected with the presence of alloy additions in the aluminum structure) and also on the temper of the material. Fineness of metal structure is another factor which has an influence on this properties as well as it influence metal susceptibility to hot and cold metal forming processes. The most commonly used industrial method of structure refinement is chemical modification with the use of AlTi5B1 master alloy. Alternative method which also allows to modify the internal structure of metal is electromagnetic stirring within crystallization zone during casting process. Use of this method allows to obtain fine grained and homogenous structure and also results in the decrease of alloy additions segregation. In this paper, the influence of electromagnetic stirring combined with classic chemical modification on EN-AW 6060 aluminum alloys structure was analyzed as a part of studies on continuous casting process. In addition, mechanical, electrical and physical properties of obtained materials were studied and presented in the paper.
Język
PL
Treść
Własności mechaniczne wyrobów ze stopów aluminium zależą zarówno od gatunku stopu aluminium, co jest związane bezpośrednio z obecnością dodatków stopowych w strukturze metalu bazowego, jak i stanu materiału. Innym czynnikiem wpływającym na te własności oraz podatność materiału do przetwarzania metodami przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco jest stopień rozdrobnienia struktury. Najbardziej rozpowszechnioną metodą rozdrobnienia struktury stosowaną przemysłowo jest modyfikacja chemiczna z wykorzystaniem zaprawy AlTi5B1. Alternatywą dla tej metody, również skutkującą modyfikacją struktury wewnętrznej materiału, może być mieszanie elektromagnetyczne w strefie przykrystalicznej. Zastosowanie tej metody pozwala na uzyskanie struktury zarówno drobnoziarnistej, jak i jednorodnej oraz prowadzi do zmniejszenia segregacji dodatków stopowych. W ramach niniejszej pracy dokonano analizy wpływu elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów EN AW 6060 otrzymanych w linii ciągłego odlewania w połączeniu z klasyczną modyfikacją chemiczna na efekt rozdrobnienia struktury oraz jej jednorodność. Dodatkowo dokonano szerokiej analizy własności mechanicznych, elektrycznych oraz fizycznych otrzymanych materiałów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095391
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych