Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotive
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
8--16
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Słowa kluczowe
EN
extrusion
mechanical properties
6060 alloy
surface quality
dimensional tolerances
die geometry
PL
właściwości mechaniczne
stop 6060
wyciskanie
jakość powierzchni
tolerancje wymiarowe
konstrukcja matrycy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The quality of AlMgSi extruded sections for automotive radiators was studied. The surface quality (roughness), dimensional accuracy and mechanical properties of extrudates from aluminium alloy in the EN AW-6060 type – in different places along the length of the product were analyzed. Particular attention was paid to the process of solution heat treatment of extrudates on the press run out table – in the context of the possibility of obtaining high and homogeneous mechanical properties in the cross-section of extruded products with complex shapes and different wall thicknesses. Based on the results of FEM numerical calculations, the new constructional variant of die was proposed, that guarantee a more homogeneous metal flow and improved efficiency of the extrusion process. These solution will be subject to verification in industrial conditions.
Język
PL
Treść
Przeprowadzono badania jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych na radiatory w segmencie automotive. Analizowano jakość powierzchni (chropowatość), dokładność wymiarów oraz właściwości mechaniczne kształtowników ze stopu aluminium w gatunku EN AW-6060 – w różnych miejscach na długości wyrobu. Szczególną uwagę w badaniach poświęcono procesowi przesycania kształtowników na wybiegu prasy, w kontekście możliwości uzyskania wysokich i jednorodnych właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym wyciskanych wyrobów o skomplikowanych kształtach i zróżnicowanej grubości ścianek. Na podstawie wyników obliczeń numerycznych MES zaproponowano nowe rozwiązania konstrukcyjne matryc, które gwarantują bardziej jednorodne płynięcie metalu w prześwicie matrycowym i wysoką stabilność geometryczną wyrobu oraz prowadzą do poprawy wydajności procesu wyciskania. Rozwiązania te będą przedmiotem weryfikacji w warunkach przemysłowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111640
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych