Ovarian steroids affect prostaglandin production in equine endometrial cells in vitro
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Endocrinology
ISSN
0022-0795
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
263-276
Numer tomu
220
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Wielokierunkowe badania mające na celu wyjaśnienie patogenezy endometrosis są niezwykle istotne ze strony praktycznej, mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania tej choroby, a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia.
Nagroda
Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac 'Regulacja funkcji wydzielniczych błony śluzowej macicy i ciałka żółtego klaczy w przebiegu cyklu jajnikowego i stanach patologicznych'
przyznana przez właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk w roku 2016
Uzasadnienie: W nagrodzonych pracach opisano immuno-endokrynne mechanizmy odpowiedzialne za regulację funkcji narządów rodnych klaczy (jajniki i macica) w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Opisano komórkowe, receptorowo i molekularne mechanizmy działania cytokin i czynników wzrostu w rozwojui funkcjonowania ciałka żółtego klaczy (corpus luteum, CL) oraz ich udział w procesie funkcjonalnej i strukturalnej jego regresji. Zbadano mechanizmy odpowiedzialne za regulację uwalniania podstawowych czynników regulacyjnych uwalnianych w macicy -prostaglandyn (PG) oraz cytokin prozapalnych w warunkach fizjologicznychi zaburzonej homeostazy. Dokonano analizy ekspresji i wydzielaniaimmuno-endokrynnych czynników oraz opisano ich udział w patogenezie chronicznego zwyrodnieniowego zapalenia błony śluzowej macicy(endometrosis), jednej z głównych przyczyn niepłodności klaczy.Wielokierunkowe badania mające na celu wyjaśnienie patogenezy endometrosis są niezwykle istotne ze strony praktycznej, mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania tej choroby, a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia.
Inne
System-identifier
252-000176
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych