Limitations of Emotion Recognition in Software User Experience Evaluation Context
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Annals of Computer Science and Information Systems
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-60810-90-3
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
ENG
Tytuł rozdziału
Limitations of Emotion Recognition in Software User Experience Evaluation Context
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1631-1640
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
AFFECTIVE COMPUTING, AFFECT-AWARENESS
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Początek konferencji
2016-09-11
Koniec konferencji
2016-09-14
Lokalizacja konferencji
Gdansk, Poland
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
Treść
This paper concerns how an affective-behavioural- cognitive approach applies to the evaluation of the software user experience. Although it may seem that affect recognition solutions are accurate in determining the user experience, there are several challenges in practice. This paper aims to explore the limitations of the automatic affect recognition applied in the usability context as well as to propose a set of criteria to select input channels for affect recognition. The results are revealed via a semi-experiment based on the case study of an educational game. As a result, a number of concerns were identified, providing a list of pros and cons for affective computing methods applied in the usability testing context. The lessons learned might be interesting for both researchers that develop emotion recognition algorithms and for practitioners, who apply them to diverse areas.
Inne
System-identifier
138278
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych