Agricultural total factor productivity changes in the new and the old european union members
PBN-AR
Instytucja
Wydział Agrobioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
ENG
Czasopismo
Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress
ISSN
1822-3230
EISSN
Wydawca
Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas Lithuania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
1-6
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovstions and Social Progress
Początek konferencji
2015-11-19
Koniec konferencji
2015-11-20
Lokalizacja konferencji
Akademija
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
37719
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych