BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W POLSCE - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
ISSN
2300-5343
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
183-193
Numer tomu
4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
żywność
bezpieczeństwo żywności
systemy zarządzania jakością
Streszczenia
Język
polski
Treść
Bezpieczeństwo żywności obejmuje zagadnienia związane m.in. z procesami wytwarzania, przetwarzania czy też dystrybucją żywności. Ujednolicenie europejskiego prawa żywnościowego poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaw i rozporządzeń pozwala na kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa żywności produkowanej, przetwarzanej oraz konsumowanej nie tylko we własnym kraju ale również sprowadzanej z całego świata. System zarządzania bezpieczeństwem żywności ma na celu szeroko pojętą ochronę konsumentów z jednoczesnym zagwarantowaniem zrównoważonego i niezakłóconego działania rynku. Współpraca pomiędzy producentami, konsumentami i rządami poszczególnych państw warunkuje odpowiednią jakość i zapewnia bezpieczeństwo produkowanej i dystrybuowanej żywności. Niniejsza praca przedstawia pod-stawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywności, przegląd praw obowiązujących w Polsce dostosowanych do ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz podstawowe syste-my zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności pozwalające na uzyskanie żyw-ności bezpiecznej, ekonomicznie dostępnej oraz zaspokajającej potrzeby konsumenta.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
PX-58a60a67d5de0323d9b5a411
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych