Analiza wyników badań eksperckich dotyczących problemów w realizacji zadań ratowniczych
PBN-AR
Instytucja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Analiza wyników badań eksperckich dotyczących problemów w realizacji zadań ratowniczych (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Systemy ratownicze w wybranych państwach Unii Europejskiej (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Wstępny model matematyczny funkcjonowania systemu ratowniczego (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Analiza czasu podejmowania Pierwszej Pomocy Ratowniczej przez zespoły ratownicze (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) CIS KOSMAS – program do modelowania działań ratowniczych (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Badania ankietowe osiągalności społecznych zespołów ratowniczych (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Formułowanie celów ochronnych realizowanych przez system ratowniczy (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Analiza porównawcza wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Organizacja ochrony przeciwpożarowej w wybranych państwach Unii Europejskiej (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy) Wstępny model ustalania wskaźnika gotowości operacyjnej JR-JRG i OSP (zgłoszony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy)
Książka
Tytuł książki
Projektowanie systemu ratowniczego
Data publikacji
2015
ISBN
9788361520399
Wydawca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza wyników badań eksperckich dotyczących problemów w realizacji zadań ratowniczych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-56b4a5f08106eb71826ff5f4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych