CENTRAL AUDITORY PROCESSES PREDICT READING ABILITIES OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSLEXIA
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Hearing Science
ISSN
2083-389X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
30-40
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
en
developmental dyslexia
central auditory processes
central auditory processing disorders
CAPD
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstęp: W pracy wykazano, że na podstawie wyników testów ośrodkowych procesów słuchowych i umiejętności fonologicznych można przewidywać poziom czytania u dzieci z dysleksją rozwojową. Zarówno dane empiryczne, jak i istniejące podejścia teoretyczne wskazują, że przyczyną dysleksji mogą być zaburzenia ośrodkowych procesów słuchowych. Związki między czytaniem, umiejętnościami fonologicznymi i ośrodkowymi zaburzeniami słuchu pozostają jednak nie do końca wyjaśnione. Materiał i metody: 57 dzieci z dysleksją i 40 dzieci bez zaburzeń czytania, dopasowanych pod względem wieku i płci do grupy eksperymentalnej, wykonało testy czytania, umiejętności fonologicznych i opracowywania informacji słuchowej (Test Rozpoznawania Wzorców Częstotliwości, Test Słuchania Rozdzielnousznego i Test Wykrywania Przerw). Wyniki: Dzieci z dysleksją rozwojową wykazały deficyty czytania, umiejętności fonologicznych oraz ośrodkowe zaburzenia słuchu. Analiza składowych głównych, wykonana na danych uzyskanych w całej grupie osób badanych, żeby zredukować liczbę czynników przed dalszą analizą statystyczną, wykazała trzy czynniki: 1) ‘Opracowywanie informacji słuchowej’, który tworzą wyniki testów fonologicznych, Testu Rozpoznawania Wzorców Częstotliwości oraz Testu Słuchania Rozdzielnousznego dla prawego ucha), 2) ‘Wiek i funkcje poznawcze’, które ‘ładuje’ chronologiczny wiek dziecka oraz wyniki testów zdolności intelektualnych i zakresu słuchowej pamięci roboczej, a także 3) ‘Słuchanie rozdzielnouszne’ dla lewego ucha. U dzieci z dysleksją rozwojową złożony model regresji, uwzględniający wszystkie w/w czynniki, pozwalał najlepiej przewidywać zdolność czytania słów sensownych, a ‘Opracowywanie informacji słuchowej’ oraz Wiek i funkcje poznawcze’ łącznie najlepiej przewidywały wyniki testu czytania słów nonsensownych. Wniosek: Prezentowane badania wskazują, że rozpoznawanie wzorców częstotliwości, słuchanie rozdzielnouszne (wyniki dla prawego ucha) oraz umiejętności fonologiczne są ze sobą skorelowane i stanowią istotny predyktor zdolności czytania dzieci z dysleksją rozwojową. Uzyskane rezultaty mogą mieć znaczenie dla procesu diagnostyki i terapii zaburzeń językowych.
Język
en
Treść
Background: In this paper we showed predictive relationships between central auditory processes, phonological abilities, and reading abilities in children diagnosed with developmental dyslexia (DD). Both empirical data and theoretical approaches indicate that central auditory processing deficits may contribute to developmental dyslexia; however, associations between reading and phonological skills and central auditory processes remain unclear. Material and methods: Exactly 57 children with dyslexia and 40 age- and gender-matched normal reading children performed reading, phonological, and auditory information processing tests, i.e. the Frequency Pattern Test (FPT), Dichotic Digit Test (DDT), and Gap Detection Test (GDT). Results: Dyslexic children showed parallel reading, phonological, and auditory information processing deficits. Principal component analysis, performed in dyslexic and normal reading children to reduce the data set before exploring the predictors of language skills, revealed three factors: 1) ‘Auditory processing’, which received high loadings from phonological, FPT, and DDT for the right ear; 2) ‘Age and Cognition’, including chronological age as well as measures of fluid intelligence and auditory working memory span; and 3) ‘Dichotic listening’ for the left ear. All three factors together best predicted reading regular words in children diagnosed with DD, while ‘Auditory processing’ and ‘Age and cognition’ together explained most of the variance while predicting pseudo-word reading. Conclusion: The present study indicates that frequency pattern recognition, dichotic listening for the right year, and phonological awareness are strongly interrelated and constitute the most significant predictor of reading abilities in children diagnosed with dyslexia. The results may have important implications for diagnosis and therapy of language disorders.
Inne
System-identifier
IMPORT-ARTICLE-00014537
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych