Rekursja jako wspólna podstawa procesów umysłowych, komunikacyjnych i językowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozoficzny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Psychologiczne (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-7888
EISSN
2451-4306
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
701-721
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
rekursja
składnia
teoria umysłu
pragmatyka
rozwój
EN
recursion
syntax
theory of mind
pragmatics
development
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Od kilkunastu lat na łamach zagranicznych czasopism toczy się debata wokół rekursywności ludzkich procesów umysłowych. Jej inicjator i główny propagator terminu "rekursja" (recursion) to Noam Chomsky. Ogranicza on jej występowanie do płaszczyzny ludzkiego języka i przypisuje cechę rekursywności (recursive property) składni tzw. języka umysłu. Wywołało to mocny sprzeciw badaczy upatrujących przejawów rekursji także na innych płaszczyznach ludzkiego funkcjonowania, jak komunikacja, teoria umysłu, składnia dopełnieniowa czy pragmatyka. Tekst przedstawia argumenty przemawiające za możliwością rozpatrywania rekursji jako mechanizmu wspólnego wszystkim wspomnianym płaszczyznom, pod warunkiem przyjęcia rozwojowej perspektywy, uwzględniającej dynamikę i sekwencyjność zachodzących w nich procesów i zmian.
Język
EN
Treść
For nearly twenty years there has been an ongoing debate in international journals concerning the recursiveness of human mental processes. The main instigator of the debate and at the same time the main exponent of the term "recursion" is Noam Chomsky. According to him, recursion is an exclusive property of the syntax of the so-called "internal language of mind" (I-language). This conclusion has been contested by researchers claiming that recursion can also be observed in: communication, theory of mind, the syntax of complementation, or pragmatics. The article presents some arguments in favor of understanding recursion as a common ground of all the above phenomena as long as they are analyzed from a developmental perspective, with the dynamics and sequentiality of the constantly occurring processes and changes taken into account
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
74426
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych