Processing technology and the industrial application of whey
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1284
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
145-156
Numer tomu
336(43)3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
whey
whey processing
whey powder
whey protein concentrates
whey protein isolates
polski
serwatka
przetwórstwo serwatki
serwatka w proszku
koncentraty białek serwatkowych
izolaty białek serwatkowych
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Whey is a by-product of dairy industry obtained during cheese and casein production.Despite the low dry matter content, whey is a valuable by-product in terms of functional andnutritional properties and it has high potential of application. In the past it was treated asa problematic waste, but nowadays due to increasing amount of whey production and betterknowledge about its properties, the whey processing technology is dynamically developing. Theaim of the review was a presentation of methods used in whey application and characterizationof formulations obtained from whey. Furthermore the article presents the current trends of wheyutilizing mainly in the production of food and also in other branches of industry.
Język
polski
Treść
Serwatka to produkt uboczny przemysłu mleczarskiego powstający podczasprodukcji serów oraz kazeiny. Pomimo niskiej zawartości suchej masy serwatka stanowi cennypod względem właściwości funkcjonalnych i odżywczych surowiec o wysokim potencjaleaplikacyjnym. W przeszłości była ona postrzegana jako uciążliwy odpad, jednakże obecnie,z uwagi na wzrastającą wielkość produkcji oraz coraz lepsze poznanie korzystnych właściwości,stale opracowywane są nowe kierunki jej wykorzystania. Celem pracy było przedstawieniemetod stosowanych w przetwórstwie serwatki oraz scharakteryzowanie preparatówotrzymywanych na jej bazie. Ponadto w pracy przedstawiono aktualne kierunki wykorzystaniaserwatki, przede wszystkim w produkcji żywności, a także w innych gałęziach przemysłu.
Inne
System-identifier
PANEL-1005346
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych