Effect of covered or hulless barley addition on performance, digestibility and slaughter value of broiler chickens
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-0714
EISSN
2300-6145
Wydawca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
3-11
Numer tomu
16 (2)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
Brojlery
Jakość mięsa
Jęczmień
Kurczęta rzeźne
Strawność
Wartość rzeźna
Wydajność
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272801678074
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych