Feasibility, efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitor treatment in hemodialyzed patients with renal cell cancer: 10 years of experience.
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Medyczny
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Future Oncology
ISSN
1479-6694
EISSN
1744-8301
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
16
Strony od-do
2267-2282
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Niewydolność nerek schyłkowa
Rak nerkowo komórkowy
Inhibitory kinaz białkowych
Hemodializa
Onkologia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000025510
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych