Badania termowizyjne w oddziaływaniu hipoterapii na zmiany temperatury kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem – badania pilotażowe=Thermovision techniques for evaluation of the effect of hippotherapy on changes in lower limb temperature in children with cerebral palsy (CP) – a pilot study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
21-25
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
mózgowe porażenie dziecięce
hipoterapia
termowizja
en
celebral palsy
hippotherapy
thermovision
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstęp: Prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia jest warunkiem właściwej jego pracy i reakcji na zadaną aktywność ruchową. U dzieci z mózgowym porażeniem (MPD) proces ten jest upośledzony. Głównymi czynnikami implikującymi takie zaburzenia są niedogodne warunki dla przepływu krwi poprzez główne naczynia. Przyczyn owej nieprawidłowości dopatrujemy się we wzmożonym napięciu mięśniowym kończyn dolnych (przykurcze przywodzicieli, zginaczy stawu kolanowego i biodrowego) oraz w ograniczeniu ruchów w stawie biodrowym. Problem wydaje się być oczywistym, ale szczegółowych badań w kierunku zaburzeń krążenia jest niewiele. Stąd też celem pracy jest ocena zmian temperatury kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem korzystających z zajęć hipoterapii przy użyciu bezinwazyjnej techniki termowizyjnej. Materiał i metody: Badaniami objęto 9 dzieci z MPD w wieku 11,8 ± 4,5, korzystających z hipoterapii. Za pomocą kamery termowizyjnej zmierzono temperaturę kończyn dolnych dziecka (udo i podudzie) na stronie przedniej, tylnej, bocznej i przyśrodkowej przed i po hipoterapii. Wyniki: wzrost temperatury zaobserwowano w obszarach, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z ciałem konia. Test Wilcoxona (P<0,01) wykazał, że zmiany te są statystycznie istotne. Wnioski: Zajęcia z hipoterapii powodują wzrost temperatury w dolnych obszarach kończyn dolnych bezpośrednio przylegających do ciała konia. W kolejnych badaniach należy położyć większy nacisk na elementy prowadzące do pozytywnych efektów hipoterapii, takie jak jakość terapii i aktywacja pacjenta.
Język
en
Treść
Introduction: of the study. The elevated muscle tension in lower limbs (LL) in children with cerebral palsy (CP) results in the abnormal pressure on major blood vessels. Consequently, this leads to the disturbances in the circulatory system and a reduction in the temperature in lower limbs. This study assesses thermal effects of a single-session hippotherapy in LL in CP children by means of a non-invasive thermovision technique. Materials and methods: The study included 9 children with CP aged 11,8 ± 4,5 who were treated with hippotherapy. A thermovision camera was used for measurements of the temperature on the surface of lower limbs in anterior, posterior, lateral and medial parts before and after the hippotherapy. Results: The increase in the temperature was observed in the areas of lower limbs which remain directly in contact with the horse’s body. The Wilcoxon test (p<0,01) revealed statistically significant changes in the temperature of the posterior regions in lower limbs. Conclusions: Hippotherapy causes an increase in the temperature of lower limbs in the areas directly involved in contact with the horse’s body. When continuing the study, the factors required for positive effects of the hippotherapy, such as the quality of the therapy and patient’s activation should also be taken into consideration.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:590606
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych