Identification of secreted exoproteome fingerprints of highly-virulent and non-virulent Staphylococcus aureus strains
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
ISSN
EISSN
2235-2988
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
1-15
Numer tomu
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EN
chicken embryo model
proteomics
Staphylococcus
virulence
pathogen
protein
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
42911
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych