Alterations in Kernel Proteome after Infection with Fusarium culmorum in Two Triticale Cultivars with Contrasting Resistance to Fusarium Head Blight
PBN-AR
Instytucja
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Frontiers in Plant Science
ISSN
EISSN
1664-462X
Wydawca
Frontiers Media
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
Article1217
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
PX-57badf28c2dcc4c11fe28d3a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych