Functional Analysis of the rs774872314, rs116171003, rs200231898 and rs201107751 Polymorphisms in the Human RORγT Gene Promoter Region
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Genes (25pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
2073-4425
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
Art. No. 126 (10 pp)
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
en
RORγT
RORC
Th17
promoter
Polymorphism
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-04-21
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000072172
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych