Increased serum CD14 level is associated with depletion of TNF-α in monocytes in migraine patients during interictal period.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski I (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Int. J. Mol. Sci. (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1422-0067
EISSN
1422-0067
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
art. 398 s. 1-10
Numer tomu
18
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Migraine disorders - immunology
Antigens, CD14 - blood
Tumor necrosis factor-alpha - blood
Macrophage inflammatory protein-1 - blood
Monocytes - immunology
pl
Zaburzenia migrenowe - immunologia
Antygeny CD14 - krew
Czynnik martwicy nowotworu alfa - krew
Białko zapalne 1 makrofagów - krew
Monocyty - immunologia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000100145
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych