Phosphorus dendrimers as carriers of siRNA - Characterisation of dendriplexes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
MOLECULES
ISSN
1420-3049
EISSN
1420-3049
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
4451-4466
Numer tomu
18
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
siRNA
phosphorus dendrimers
Chronic myeloid leukemia
gene therapy
Dendriplex
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000053018
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych