Effect of film-forming alginate/chitosan polyelectrolyte complex on the storage quality of pork
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Molecules (30pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
1420-3049
Wydawca
Basel : MDP
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
1-16 Article number 98
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
Meat quality
Chitosan
Alginate
Polyelectrolyte complex
Coating
Antimicrobial
Antioxidant properties
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-58e4e682d5de9fde735411a5
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych