Sorption of 4-chlorophenol and lead(II) on granular activated carbon: equilibrium, kinetics and thermodynamics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
DESALINATION AND WATER TREATMENT (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1944-3994
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Vol. 62
Strony od-do
369-376
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0
Inne
System-identifier
67142
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych